06/04/2023

Gebundelde expertise Sika Nederland, Nijha en Veiligesportvloer.nl

Nijha, Sika Nederland, Veiligesportvloer.nl

Optimale veiligheid

Sika Nederland B.V. - fabrikant van Pulastic sportvloeren, Nijha B.V. en Veiligesportvloer.nl zijn bekende en gevestigde namen in de (binnen)sportwereld. Om de veiligheid van de sporters op Pulastic sportvloeren nog beter te kunnen waarborgen, hebben deze drie partners vanaf nu hun kennis en krachten gebundeld. Hiervoor is gezamenlijk een beter inspectie- en onderhoudssysteem voor sportvloeren ingericht. Nijha en Veiligesportvloer.nl zijn nu dan ook officieel “Official Service Partner” van Sika.

Sika is al jarenlang gecertificeerd door Kiwa ISA Sport voor de Productie & Aanleg van Pulastic sportvloeren. Dat betekent dat hiermee de kwaliteit en prestatie van een nieuwe Pulastic sportvloer is geborgd. In 2023 is daar het certificaat Inspectie & Onderhoud aan toegevoegd. Dit houdt in dat volgens een vast inspectieproces de conditie van een bestaande Pulastic vloer wordt gecontroleerd.
Ook de service-partners van Sika hanteren deze vastgelegde werkwijze en de bijbehorende testapparatuur. Naast de jaarlijkse audit die Kiwa ISA Sport bij Sika en haar Service Partners doorvoert, zullen ook steekproefsgewijs toetsen door Kiwa ISA Sport tijdens vloerinspecties plaatsvinden. Hiermee is de klant altijd verzekerd van een onafhankelijk, betrouwbaar en transparant advies.

Duurzaamheid

De sportvloer is doorgaans het grootste, duurste en belangrijkste toestel van elk sportcomplex. En vanaf de aanleg van de vloer zijn al onze inspanningen erop gericht om de levensduur van de vloer zo lang mogelijk te laten zijn. Een levensduur van 30 tot 40 jaar is hierbij geen uitzondering; over duurzaam gesproken!
Een veilige en duurzame sportomgeving voor de lange termijn is dus ons gezamenlijke doel.
De gegevens die onze inspecties opleveren worden ondergebracht in een gezamenlijk database - Sportvloermanager365 – en bieden door degelijke analyse een financieel voorspelbare onderhoudsplanning.
Ook duurzaam en efficiënt: doordat Nijha inspecties van toestellen en vloeren gaat combineren zijn er minder reisbewegingen én zullen zalen minder lang hoeven te worden uit geroosterd.
Voldoet de sportvloer niet meer aan de geldende criteria, dan wordt passend advies gegeven door Sika, Nijha of Veiligesportvloer.nl. Dit kan het speciale revitalisatieprogramma van Veiligesportvloer.nl zijn, of dat kan zo ver gaan als advies voor reparatie en/of renovatie van de sportvloer door het Pulastic-team van Sika Nederland. Zoals gezegd resulteert dit alles in een zo lang mogelijke levensduur van de sportvloer en jarenlang veilig sportplezier!
 

Meerwaarde voor u als klant

Het bundelen van de krachten zorgt naast een efficiënte en duurzame planning voor een verhoging van de veiligheid, service en levensduur.

  • Inspecties maken deel uit van het Kwaliteitskeurmerk van Kiwa ISA Sport. Dus u krijgt altijd een onafhankelijk en objectief advies!
  • Een betere opvolging van de conditie van de sportvloer verhoogt de veiligheid. Bij eventuele problemen bieden we direct een passende oplossing aan.
  • Sika en Nijha gebruiken voortaan het online portaal Sportvloermanager365, waarin alle gegevens van de vloerinspecties worden verwerkt.
  • Een inspectie van de sportvloer en sporttoestellen door Nijha gebeurt in één bezoek. Dit is duurzamer door minder transport en de klant hoeft de zaal maar één keer vrij te plannen.
  • De inspecteurs zijn gedegen getraind en opgeleid en inspecteren volgens de laatste normen.
  • Het Pulastic-team van Sika Nederland staat ter beschikking voor professionele en snelle reparaties aan de sportvloer.
  • Altijd een objectief advies over de te verwachten levensduur van elke sportvloer.

 

Tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties 2023 in Houten is deze unieke samenwerking door alle partijen bekrachtigd!

 

Voor vragen over deze samenwerking kunt u terecht bij:

Wiljan Mossing Holsteyn

Manager Sport Benelux van Sika Nederland

Jan van den HurkOperations en Technische zaken van Veiligesportvloer.nl

Frank KroezeAlgemeen Directeur van Nijha