25/03/2020

Status activiteiten m.b.t. risicobeperking uitbraak Corona virus

Aan alle relaties van Sika Nederland B.V.

Prioriteit: Bescherming van onze medewerkers, helpen om verspreiding van het virus te vertragen, continuering van de bedrijfsactiviteiten door stringente hygiëne maatregelen en het creëren van fysieke afstand tussen mensen alsmede het nemen van maatregelen om de goederenstroom in stand te houden. Er is een dagelijks crisismanagement team geactiveerd dat stuurt op doorgang van de dagelijkse operatie.

 1. Status 
  Alle bedrijven van Sika in de wereld zijn operationeel, alle orders worden uitgeleverd. Er zijn binnen Sika Nederland B.V. geen medewerkers positief getest op Corona, er zijn geen medewerkers in isolatie of quarantaine geplaatst. 

 2. Genomen maatregelen 
  - Alle medewerkers zijn schriftelijk en door leidinggevenden geïnformeerd over richtlijnen van het RIVM en hebben opdracht gekregen hiernaar te handelen.
  - Alle medewerkers die thuis kunnen werken doen dit inmiddels ook.
  - Buitendienst medewerkers van 65 jaar en ouder mogen uitsluitend nog thuis werken.
  - Er is een strikte scheiding ingevoerd tussen medewerkers in de directe processen (order intake, productie en kwaliteitscontrole, applicatie en expeditie). Dit geldt voor zowel werk als pauzes.
  - Er worden geen bezoeken van externen meer toegestaan indien dit niet noodzakelijk is voor de continuïteit van het primaire proces. Vrachtwagenchauffeurs moeten tijdens het laden en lossen in de cabine blijven.
  - Er geldt een internationaal reisverbod, met uitzondering van enkele werkzaamheden in het primaire proces in België indien dit conform richtlijnen uitgevoerd kan worden.
  - Alle vergaderingen, trainingen en evenementen zijn uitgesteld en worden daar waar mogelijk online ingevuld.

 3. Continuïteit van operationele activiteiten
  Sika stelt alles in het werk om de operationele activiteiten van onze klanten te blijven ondersteunen. Onze activiteiten zijn zowel gericht op de periode in de crisis als de activiteiten direct daarna. Wij hebben onze commerciële medewerkers gevraagd in deze periode intensief telefonisch klantcontact te onderhouden om optimale planningsinformatie voor onze productie- en logistieke organisatie te vergaren. Dit helpt ons om verstoringen te vermijden. Hamsteren helpt niet, het op een goede manier verdelen van (veiligheid)voorraad in de totale goederenstroom (producent, importeur, distributeur, verwerker) helpt wel.

  Wij zullen doorgaan met het plannen van activiteiten in de nabije toekomst zodat wij zo snel mogelijk na het opheffen van beperkingen weer alle normale bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren.
   

Het dagelijkse Corona Crisisteam volgt de ontwikkelingen op de voet en zal verdere instructies van de overheid direct uitvoeren.Voor vragen kunt u contact opnemen via de reguliere kanalen. Persvragen zullen uitsluitend beantwoord worden door onze manager Communicatie. 

Remo van der Wilt, General Manager